top of page
  • Svenska Öden & Äventyr

Barnens gravsten har grävts fram


Ingeborg Andersson blev känd som Vesenemörderskan efter att ha tagit livet av sina tre barn. Den fruktansvärda tragedin förtegs av släkten och barnens gravsten doldes under jord. Men sedan Maria Bouroncle berättade om sin släkthistoria har mycket hänt.

Text: Kerstin Weman Thornell

Foto: Kristina W Smith


Artikeln är en uppföljning av Svenska Öden & Äventyrs artikel den 10 april 2016.


bottom of page