• Svenska Öden & Äventyr

En dag dödade Ingeborg sina tre barn


Maria Bouroncle minns själv sin mormors syster Ingeborg. En konstig gammal tant på ett vårdhem. När hon började gräva i sin släkts historia fann Maria en ohygglig tragedi som varit nedtystad i nästan nittio år.

Läs artikeln

Text och foto: Kerstin Weman Thornell

FÖLJ / FOLLOW MARIA     

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • LinkedIn Social Icon

© 2017 - Maria Bouroncle             Senaste uppdatering / Last update: 2021-01-25