top of page
  • Svenska Öden & Äventyr

En dag dödade Ingeborg sina tre barn


Maria Bouroncle minns själv sin mormors syster Ingeborg. En konstig gammal tant på ett vårdhem. När hon började gräva i sin släkts historia fann Maria en ohygglig tragedi som varit nedtystad i nästan nittio år.

Text och foto: Kerstin Weman Thornell

bottom of page