top of page
  • BTJ-Häftet

Det kom för mig i en hast


"Det är en bra bok som på ett levande och inkännande sätt skildrar dåtidens psykvård både ur patientens och personalens perspektiv. Texten, som försöker ge svar på varför dådet begicks, är välskriven och lätt att hänga med i. I epilogen får läsaren veta hur det gick sedan för Ingeborg Andersson."

Text: Anna-Karin Skoglund

bottom of page