top of page
  • Läkartidningen

Ett fall för rättspsykiatrin i Sverige 1929


"Det kom för mig i en hast - historien om barnamörderskan Ingeborg Andersson" är en fascinerande berättelse. Maria Bouroncle som tidigare jobbat med internationellt biståndsarbete har skrivit en bok om sin mormors syster, som hon träffade åtskilliga gånger fram till 13 års ålder, då Ingeborg gick bort. Inte förrän långt senare fick hon vetskap om den mörka hemlighet som det uppenbarligen var tabu att över huvud taget omnämna inom släkten.

Text: Greger Ahnlund

bottom of page