• Göteborgs-Posten

Bokmammor lockade publik under mässpremiär


På Bokmässans premiärdag bjöd GP Kultur in till ett exklusivt boksamtal på Auktionsverket Kulturarena. På plats fanns flera medlemmar i GP Kulturs bokklubb. 

Läs artikeln

Text: Karin Frid

Foto: Anders YlanderFÖLJ / FOLLOW MARIA     

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • LinkedIn Social Icon

© 2017 - Maria Bouroncle             Senaste uppdatering / Last update: 2021-01-21