top of page
  • noll27

Läsning utan gränser invigs i Montevideo
På bokmässan 2022 presenterades projektet Läsning utan gränser - ett internationellt samarbete som ska öka mångfalden i barnlitteraturen och ge kunskapsutbyte om barns lärande och läsande. Nu i maj har projektet stor invigning i Uruguay. Med hjälp av utbildning och information ska man nå ut med budskapet hur viktigt det är att läsa högt för sina barn.Text: AAnnsofie Andersson

Foto: Lars AdarveComments


bottom of page