• Växjöbladet

Varmt om sorg och övergivenhet


Med boken "Flickan med en lapp om halsen" fortsätter Maria Bouroncle att berätta om människor i en liten by i Västergötland. Berättelsen om det finska krigsbarnet Hilja är en fristående fortsättning på hennes debutbok "Det kom för mig i en hast".


Läs artikeln

Text och bild: Tore Sjöqvist