• Borås Tidning

Bouroncles roman blir kurslitteratur


Maria Bouroncles roman "Det kom för mig i all hast" har blivit kurslitteratur. På tisdag föreläser hon för studenterna i kursen Litteratur och intersektionalitet på Göteborgs universitet.

Läs artikeln

Text: Elin Thornberg

Foto: Urban Nilsson

FÖLJ / FOLLOW MARIA     

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • LinkedIn Social Icon

© 2017 - Maria Bouroncle             Senaste uppdatering / Last update: 2021-01-25