Updated: Mar 10


För drygt tre år sedan skrev Maria Bouroncle en bok om Vesenebon Ingeborg Andersson, som dränkte sina barn en påsk i slutet av 1920-talet. Nu kommer uppföljningen, om det finska krigsbarn som hamnade hos de dödade barnens far i samma lilla by.

Läs artikeln

Text och bild: Anna Mattisson

  • Budapest Film Festival

Updated: Jan 8


"The Child Murderess of Vesene", based on Maria Bouroncle's book "It Came to me on a Whim", wins the prize for "Best Short Documentary" in January 2022 at the Budapest Film Festival.


Read more:

Updated: Sep 17, 2021


"Låten barnen komma till mig..." står det på gravstenen över de tre små syskonen Tor, Efraim och Lucia på Vesene kyrkogård. De dränktes en marsdag 1929 av sin mor Ingeborg i ett tvättkar, och morden berörde byn så djupt att ingen talade om dem. Inte förrän Maria Bouroncle började gräva i sin släkts mörka hemlighet och skrev om den i sin bok "Det kom för mig i en hast".


Läs artikeln Text: Agneta Tjäder